Läsa

Sten har kunnat skriva och läsa korta ord väldigt länge, ett par år. Han har varit på gång att kunna läsa längre ord och meningar, men så har det kommit något annat intresse emellan. Siffror, till exempel. Han har greppat addition, subtraktion, multiplikation och division (ned till halvor) rätt väl. För låga tal, gärna så att man kan visa dem med fingrarna.

Men idag så läste han en sida ur boken om Halvan och sopbilen alldeles själv. Han hade dock svårt att förstå hela meningar, eftersom han koncentrerade sig så på orden. Nu verkar han ha fattat ”och” samt dubbelstavade konsonanter.

Nu gäller det nog att hitta nån lagom bok som inte är för tråkig.